Galerie

Bezpłatne usługi Centrum Informacji Natura 2000

Centrum Informacji Natura 2000 serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad, konsultacji oraz informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000.

Eksperci udzielają informacji na temat obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000, możliwości lokowania inwestycji, o funduszach unijnych oraz krajowych wspomagających różne formy działalności na terenach sieci Natura 2000. Służą pomocą w sporządzaniu raportów środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko, planów zadań ochronnych  oraz w rozwiązywaniu spraw konfliktowych.
Zapraszamy do kontaktu:
  - osobiście w Centrum Informacji Natura 2000 - ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków (pon.-pt. w godzinach 9-15), 
- telefonicznie – tel. 12 631 57 31 (pon.-pt. w godzinach 9.00 -15.00),
- za pomocą formularza na stronie internetowej: Centrum Informacji Natura 2000.