Galerie

Badanie ankietowe Urzędu Statystycznego na terenie gminy

Urząd Statystyczny w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w  badaniu ankietowym „Osoby młode na rynku pracy”, które  przeprowadzi w miesiącu maju br. na terenie gminy.

Jest to działanie dodatkowe w ramach „Badania aktywności ekonomicznej ludności”, przeznaczone dla osób od 15 do 34 roku życia. Badanie realizowane jest na terenie całego kraju przez ankieterów statystycznych - pracowników  urzędu statystycznego. Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Wizytę ankietera poprzedza informacja Prezesa GUS wysłana na adres wylosowanego do badania mieszkania. Termin przeprowadzenia badania uzgadnia ankieter z badanym.

Szczegółowe informacje (pobierz)

                                      (pobierz)