Petycja dot. zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej
Galerie

Petycja dot. zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej

§1) W związku z powyższym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, scilicet: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (...)"

Czytaj więcej ...