Galerie

Prace obserwacyjno-pomiarowe lasów

Ministerstwo  Środowiska  informuje, że  w lasach  na terenie  całego  kraju  w latach  2016-2020 będą  prowadzone  prace obserwacyjno-pomiarowe w  ramach programu  monitoringu  lasów.

Zebrane wyniki posłużą  do oceny  stanu  zdrowotnego lasów.
Prace  terenowe będą  wykonywane przez  pracowników Instytutu  Badawczego Leśnictwa lub  przez osoby  upoważnione przez Instytut w okresie  od 1 czerwca  do 30 września w latach  2016-2020.
W związku  z powyższym uprzejmie  prosi się o umożliwienie osobom  upoważnionym przez  Instytut  Badawczy Leśnictwa wstępu na teren lasów.