Galerie

Konsultacje „Programu gospodarki odpadami województwa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego

na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym  oraz prognozą oddziaływania na środowisko. Wersja elektroniczna projektu Planu dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego http://www.bip.umww.pl w zakładce:  Urząd Marszałkowski  - Ogłoszenia / Ogłoszenia 2016.  Uwagi i wnioski można składać od dnia 16 września do dnia 7 października 2016r. (szczegółowe informacje)