Druga Kampania „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

Kampania społeczna pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" skierowana  jest do wszystkich osób, które spotkają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej.

Celem akcji jest  podniesienie świadomości pacjentów w zakresie  przysługujących im  praw, w tym także pomocy wyspecjalizowanych instytucji. Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta, która została powołana w celu ochrony praw pacjenta. Elementem kampanii są spoty internetowe podzielone na trzy odcinki:
•    o prawie pacjenta do informacji oraz wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
•    o prawie pacjenta do intymności i godności oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
•    o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej
Obejrzyj elementy kampanii (pobierz)