"Czystsze powietrze" - informacja dla mieszkańców

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach

Informacja (pobierz)

Pomocne linki:

www.plasticeurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/