Galerie

Szkolenie informacyjne Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” zaprasza potencjalnych beneficjentów 30 listopada 2016r. o godz. 10.00 do sali Kółka Rolniczego

w Rozdrażewie na spotkanie szkoleniowo - warsztatowe przed planowanymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach ujęcia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady wyboru i oceny projektów przez Lokalną Grupę Działania.

Plakat (pobierz)