Projekt „Aktywny na rynku”

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie pt. "Aktywny na rynku" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

- Działania 1.2 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy". Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, bezrobotnych lub biernych zawodowo, które nie uczą się w trybie stacjonarnym i nie szkolą.
W ramach projektu oferujemy:
• Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy;
• Szkolenia i kursy zawodowe:  ECDL (e-obywatel), język angielski, opiekun osób    starszych, zależnych i chorych, doradca i monter systemów fotowoltaicznych +   uprawnienia  energetyczne I gr., sortowacz odpadów + magazynier z obsługą wózka    jezdniowego, pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych  w biurze,
• Staże zawodowe;
• Zwrot kosztów dojazdu do pracy;
• Dodatek relokacyjny;
• Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22.700,76 PLN + podstawowe wsparcie pomostowe 1.750,- PLN miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wszyscy uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe/stażowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały pomocnicze na szkolenia, poczęstunek w formie cateringu!

Więcej informacji na stronie www.euro.ctiw.pl/aktywny/

Plakat (pobierz)