Galerie

Pomoc dla rolników z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Informujemy, że uruchomiono pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w roku 2016.

Pomoc przysługuje, jeżeli szkody w poszczególnych uprawach zawierają się w przedziale 50% - 70%.  Wsparcie to obejmuje także skutki złego przezimowania.
Wnioski o pomoc należy składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 5 grudnia 2016r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na internetowej stronie ARiMR