Zgłoszenia do nagrody „Krotoszyński Dąb”

Starosta Krotoszyński zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagrody „Krotoszyński Dąb”.

Nagroda ta jest przyznawana tym organizacjom, instytucjom i osobom, które w mijającym roku poprzez swoją działalność wniosły szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Krotoszyńskiego.
Nagroda przyznawana jest za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Krotoszyńskiego w pięciu kategoriach:
1) nauka, kultura
2) działalność gospodarcza
3) działalność społeczna
4) sport
5) oświata
Termin zgłaszania kandydatur upływa 13 stycznia 2017 r. (organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu).Wnioski zgłoszeniowe przyjmuje oraz wszelkich informacji udziela:
Biuro Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
pokój nr 2 (parter, budynek główny)
tel. 62 725 42 56 w. 349, 342.
UWAGA! Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Nagrody. Do wniosku – zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego oraz kandydata.

Pobierz: wniosek, regulamin, oświadczenie