Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych SPES jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym

Dodatkowe informacje (pobierz)

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.dla-dzieci.spes.org.pl