Konsultacje społeczne dot. derogacji na Dursban 480

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza zainteresowanych  do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin

o nazwie Dursban 480 EC, który służy do ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez pędraki.
Szczegółowe informacje (pobierz)