Galerie

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy

Starosta Krotoszyński informuje  o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – założeniem ewidencji

budynków i lokali, aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, na obszarze Gminy Rozdrażew

Ogłoszenie (pobierz)