Galerie

Komunikat ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa informuje o naborze wniosków dla  rolników, których  gospodarstwa ucierpiały  wskutek  tegorocznej suszy.

 

Rolnicy, których szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 % i mniej niż 70% będą mogli składać  wnioski  o  pomoc od 26 września do 31 października 2018r.
Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:
1. pomocy de minimis, :
- kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody,
- zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis).
2. pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 - pomoc publiczna:
kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody, z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód.