Statystyczne badania ankietowe - udział w podróżach

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 października br. na terenie  gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-uczestnictwa-mieszkancow-polski-w-podrozach-01-20102018/ oraz na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu http://poznan.stat.gov.pl/

plakat (pobierz)