Galerie

Akcja informacyjna "Nowa Piątka" na terenie gminy

 W ramach kampanii informacyjnej "Nowa Piątka" 28 marca w godz. 10.50 - 12.20 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie przedstawiciele  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  będą udzielać informacji o planowanych w ramach programu działaniach.