Galerie

Rehabilitacyjne turnusy dla dzieci

Tak jak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla 1176 dzieci swoich ubezpieczonych organizuje turnusy rehabilitacyjne. Te z powiatu krotoszyńskiego z chorobami układu oddechowego

swój turnus będą miały w CRR w Szklarskiej Porębie w dniach 30.06 – 20.07, a te z wadami postawy i chorobami układu ruchu w CRR w Jedlcu w dniach 08.07 – 28.07. Korzystać z tej rehabilitacji mogą dzieci urodzone w latach 2004 – 2012, przy czym pierwszeństwo mają te niepełnosprawne. Wszelkie potrzebne informacje i konieczne do wypełnienia przez lekarza i rodziców druki i zgody dostępne są na stronie www.krus.gov.pl lub w krotoszyńskiej Placówce Terenowej. Termin ich przyjmowania upływa z końcem kwietnia.