Galerie

Broszura informacyjna „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”

Broszura informacyjna nt. programów stypendialnych w Polsce to jedno z działań podejmowanych w ramach programu „Moje Stypendium”, realizowanego przez Fundację Dobra Sieć.

Informacja  (pobierz)

Broszura   (pobierz)