Indywidualny rachunek podatkowy

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu informuje, że w związku ze zmianami w przepisach ustawy - Ordynacja podatkowa od 1 stycznia 2020 r. każdy podmiot będzie zobowiązany regulować należności podatkowe

(PlT, ClT i VAT) poprzez wpłatę w/w podatków na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy). Indywidualny rachunek podatkowy można wygenerować na portalu podatki.gov.pl pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/
Należy zwrócić uwagę, że dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych zostaną zamknięte z dniem l stycznia 2020 r.

Ulotka (pobierz)