Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew,  Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Dzielice, Dąbrowa

Rozdrażew