Wielkopolska INFOLINIA Wsparcia

 Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Porady udzielane są bezpłatnie. Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godz. 8.00 - 20.00 przez 7 dni w tygodniu.
Ze wsparcia mogą skorzystać: osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym, oraz osoby doświadczające przemocy.

Wielkopolska INFOLINIA Wsparcia