Program Czyste Powietrze - nabór wniosków na nowych zasadach

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 2.0. na nowych zasadach

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Program Czyste Powietrze 2.0

Więcej informacji