KRUS organizuje konkurs dla młodzieży

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

Jego cele są dwa:
-promowanie wśród młodzieży, a w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa
-popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej .
Konkurs przeznaczony jest dla wspomnianych wyżej osób. Każda z nich może zgłosić tylko jedną wykonaną indywidualnie pracę na temat co najmniej jednego z filarów Strategii „Wizji Zero” ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobrostan rolnika. Praca ta powinna być wykonana i nadesłana w postaci pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Długość nagrania od 30 sekund do 2 minut. Termin nadsyłania prac upływa 30 września. Na najlepszych czekają nagrody finansowe oraz rzeczowe. Szczegółowe informacje wraz z pełnym regulaminem i załącznikami zainteresowani mogą znaleźć na stronie KRUS.

Konkurs