Kampania informacyjna "Alzheimer - rozumiem - wspieram"

Rzecznik Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska serdecznie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”, która ma na celu zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych

rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych Materiały dostępne https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-alzheimer-rozumiem-wspieram