Obchody Tygodnia Ofiar Przestępstw

W dniach od 20 - 24 lutego będzie obchodzony Tydzień Ofiar Przestępstw. W ramach planowanych form pomocy udzielane będą bezpłatne porady ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach (więcej)