Galerie

"Zielona Linia" portal dla poszukujących pracy

Informujemy, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie uruchomiło portal „Zielona Linia” dla osób poszukujących pracy. Oferuje on pomoc w postaci zaplecza informacyjnego oraz pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, a także przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Współpracując z pracodawcami „Zielona Linia” pośredniczy w rekrutacji pracowników, natomiast osoby poszukujące pracy i bezrobotni mogą liczyć na szeroką pomoc w zakresie pośrednictwa ofert pracy, szkoleń oraz upowszechniania informacji o usługach rynku pracy. Linia umożliwia kontakt klienta za pośrednictwem różnych kanałów dostępowych (telefon, e-mail, formularze internetowe, konta osobiste na portalu) zamiast osobistej wizyty w urzędzie.
Specjaliści centrum telefonicznie oraz e-mailowo odpowiadają na pytania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz m.in. kodeksu pracy, zakładania działalności gospodarczej. Informują o dostępnych formach pomocy z urzędu pracy (m.in. stypendium na kontynuowanie nauki, dofinansowanie do studiów podyplomowych, staż), czy możliwości odbycia szkoleń finansowanych zarówno ze środków Funduszu Pracy jak i środków unijnych. Od  września br. uruchamia bezpłatną pomoc w przygotowaniu profesjonalnego cv oraz listu motywacyjnego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie serwisu www.zielonalinia.gov.pl.
Istnieje możliwość pobierania ukazujących się na stronie serwisu informacji po wypełnieniu formularza http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=13873 .