Galerie

Projekt dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych "Wreszcie na swoim"

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie realizuje projekt "Wreszcie na swoim", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założeniem projektu jest wsparcie niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu krotoszyńskiego poprzez doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenie z podstaw przedsiębiorczości w celu nabycia podstawowej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia firmy.