Projekt "Wreszcie na swoim"
Galerie

Projekt "Wreszcie na swoim"

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie realizuje projekt „Wreszcie na swoim” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu krotoszyńskiego, chcących założyć własną firmę.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 20 tys. zł otrzyma 10 osób. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci doradztwem indywidualnym i grupowym oraz nabędą podstawową wiedzę z podstaw przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne można uzyskać
w PUP Krotoszyn, pok.13 oraz na  www.pupkrotoszyn.pl . Rekrutacja trwa do 31.01.2013r.