Galerie

Projekt "Lek na bezrobocie"

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. zaprasza osoby bezrobotne do wzięcia udziału w realizacji projektu "Lek na bezrobocie"

który ma na celu samozatrudnienie oraz aktywizację zawodową osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

pobierz 1, 2

Więcej informacji  pod adresem www.euro.ctiw.pl.lek