Galerie

Konkurs prac magisterskich z zakresu gospodarki odpadami

REKOPOL Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą odpadów opakowaniowych.

Celem konkursu  jest m.in. promowanie idei ochrony środowiska i gospodarki odpadami w środowiskach akademickich. Przyjmowane są prace magisterskie obronione na polskich uczelniach w latach 2011-2013 obejmujące swym zakresem następujące zagadnienia:
- gospodarka odpadami opakowaniowymi
- systemy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
- edukacja wspierająca systemy gospodarki odpadami opakowaniowymi
Pula nagród dla autorów trzech najlepszych prac wynosi 30 tys. zł.
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy do 30 czerwca 2013 r. nadesłać na adres organizatora kopię pracy wraz z zapisem elektronicznym oraz wypełnioną kartą zgłoszenia udziału.
Więcej szczegółów na stronie organizatora konkursu www.rekopol.pl w zakładce „Segreguj Odpady – To Się Opłaca”