Galerie

Wolne miejsca na uczelni

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie zawiadamia, że dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na bezpłatnych studiach stacjonarnych na kierunku Administracja. Studia są otwarte dla maturzystów z roku obecnego i lat poprzednich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.zwaj.univ.szczecin.pl lub pod nr telefonu 62-747-64-84
Uczelnia zapewnia szeroką gamę pomocy materialnej:
•    stypendia socjalne
•    zapomogi
•    stypendia specjalne dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
•    stypendia za wyniki w nauce
Zachęcamy osoby posiadające wykształcenie średnie z maturą do podjęcia, od października 2013 roku,  bezpłatnych studiów w Jarocinie.
Istnieje również możliwość podjęcia studiów niestacjonarnych (odpłatnych).