Galerie

Przetargi - aktualne oferty

Przetarg na zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie

Ogłoszenie nr 558179-N-2017 z dnia 2017-07-26 r.                                        ZAGOSPODAROWANIE BOISKA W ROZDRAŻEWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej...

Unieważnienie przetargu na zagospodarowanie boiska

Gmina Rozdrażew unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie"

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert na budowę kanalizacji

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w  miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle”.
Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej...