Galerie

Przetargi - aktualne oferty

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy

Ogłoszenie nr 630604-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.
Gmina Rozdrażew: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w roku 2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu na dowóz uczniów do placówek oświatowych w 2020r.

Ogłoszenie nr 629294-N-2019 z dnia 2018-11-28 r.
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert na zadanie Dzielicorelaksownia-zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert na wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach

Czytaj więcej...

Przetarg na budowę zbiornika żelbetonowego na terenie SUW Dzielice

Ogłoszenie nr 574312-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.
Gmina Rozdrażew: Budowa zbiornika żelbetowego cylindrycznego V=200m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody Dzielice Gm. Rozdrażew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej...

Przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja w Rozdrażewie - etap I

Ogłoszenie nr 620949-N-2019 z dnia 2019-11-12
Gmina Rozdrażew: Przebudowa ulicy 3 Maja w Rozdrażewie - etap I - w ramach zadania przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej...

Przetarg na przebudowę dróg gminnych

Ogłoszenie nr 538890-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.
Gmina Rozdrażew: Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej...

Otwarcie ofert w przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych w 2019r.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Czytaj więcej ...

Ogłoszenie przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych w 2019r.

Ogłoszenie nr 653105-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj więcej...