Przetargi - aktualne oferty

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy

Ogłoszenie nr 528125-N-2020 z dnia 2020-03-31 r.
Gmina Rozdrażew: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w okresie od dnia 01.05.2020r. do dnia 31.12.2020 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej...

Przetarg na realizację przystanku rekreacyjnego w Henrykowie

Ogłoszenie nr 520596-N-2020 z dnia 2020-03-05 r.
Gmina Rozdrażew: Przystanek rekreacyjny w Henrykowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej...

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy

Ogłoszenie nr 630604-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.
Gmina Rozdrażew: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w roku 2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej...

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Czytaj więcej ...