Galerie

Przetargi - aktualne oferty

Przetarg: "Budowa parkingu przy ulicy krotoszyńskiej w Rozdrażewie"

Ogłoszenie nr 588694-N-2018 z dnia 2018-07-13 r. Gmina Rozdrażew: Budowa parkingu przy ulicy krotoszyńskiej w Rozdrażewie

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę dróg gminnych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew  2018r.”
Czytaj więcej ...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2018 r.”
Czytaj więcej ...

Przetarg na „Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Rozdrażew”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego „Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej...

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie

Ogłoszenie nr 500042258-N-2017 z dnia 12-10-2017 r.
Rozdrażew: Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert na modernizację budynku Przychodni Zdrowia w Rozdrażewie

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W ROZDRAŻEWIE”

Czytaj więcej...


Informacja z otwarcia ofert na budowę kanalizacji

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w  miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle”.
Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej...