Galerie

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Rozdrażew

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew Numer ogłoszenia: 318000 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie  (pobierz)

SIWZ             (pobierz)

SOPZ            (pobierz)

Załącznik do SIWZ  (pobierz) 

Oświadczenia (pobierz) 

Projekt  umowy  (pobierz)

Regulamin (pobierz)

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pobierz)

Mapa sytuacyjna obszaru gminy (pobierz)

Mapa sytuacyjna obszaru wsi Rozdrażew  (pobierz)