Galerie

Przetarg na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą gm. Rozdrażew
Numer ogłoszenia: 80189 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie                (pobierz)   
SIWZ                         (pobierz)  
STWIOR                    (pobierz)                
Projekt budowlany     (pobierz)
Przedmiar robót         (pobierz)
Umowa                       (pobierz)
Branża drogowa         (pobierz)
Branża elektryczna     (pobierz)
Branża konstrukcyjna (pobierz)
Branża sanitarna         (pobierz)

Wyjaśnienia na zapytania oferentów (pobierz)