Galerie

Przetarg na przebudowę ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych w Rozdrażewie

Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych w Rozdrażewie - etap I
Numer ogłoszenia: 100345 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie                             (pobierz)   
SIWZ                                      (pobierz)                   
Opis Powstańców Wlkp.         (pobierz)
Opis Przemysłowa                 (pobierz)
Rysunki Powstańców Wlkp.   (pobierz)
Rysunki Przemysłowa            (pobierz)
Kosztorys                              (pobierz)
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  (pobierz)