Galerie

Zapytanie ofertowe na opracowanie strategii rozwoju Gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza do składania ofert na opracowanie strategii rozwoju Gminy Rozdrażew

na lata 2017-2026 wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko.
Zapytanie ofertowe (pobierz)
Formularz ofertowy (pobierz)
Umowa                    (pobierz)