Galerie

Przetarg na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Ogłoszenie nr 354786 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.
Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie, Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie, Zespołu Szkół Nr 2   oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie                        (pobierz)

SIWZ                                 (pobierz)

JEDZ                                 (pobierz)

oferta                               (pobierz)    

umowa                              (pobierz)

Potencjał techniczny          (pobierz)

Wykaz wykonanych usług (pobierz)

Wykaz podwykonawców   (pobierz)