Galerie

Przetarg na przebudowę dróg

Ogłoszenie nr 73210 - 2017 z dnia 2017-04-25 r.
Rozdrażew: Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                                      (pobierz)  
SIWZ                                                (pobierz)
Załączniki nr 1-9                              (pobierz)
Kosztorysy ofertowe                         (pobierz)
Dokumentacja projektowa Dąbrowa (pobierz)
Dokumentacja projektowa Grębów   (pobierz)
Dokumentacja projektowa Maciejew (pobierz)