Galerie

Ogłoszenie przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Ogłoszenie nr 621476-N-2017 z dnia 2017-11-24
Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie, Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie                       (pobierz)
SIWZ                                (pobierz)
oferta                                (pobierz)   
umowa                              (pobierz)
Potencjał techniczny         (pobierz)
Wykaz wykonanych usług (pobierz)
Wykaz podwykonawców    (pobierz)
Formularz  JEDZ                (pobierz)