Galerie

Przetarg na przebudowę dróg gminnych

Ogłoszenie nr 549859-N-2018 z dnia 2018-04-24 r.
Gmina Rozdrażew: Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                                          (pobierz)  
SIWZ                                                   (pobierz)
Załączniki nr 1-9                                  (pobierz)
Kosztorysy ofertowe                            (pobierz 1, 2)
Dokumentacja projektowa Rozdrażew (pobierz)
Dokumentacja projektowa Dzielice      (pobierz)