Przetarg na „Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Rozdrażew”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego „Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Rozdrażew”

Ogłoszenie                          (pobierz) 
SIWZ                                    (pobierz)  
Zał A1 OPZ                           (pobierz)
Zał A2 OPZ                           (pobierz)
Zał A3 OPZ                           (pobierz)
Wzór umowy cz. 1.                (pobierz)
Wzór umowy cz. 2                 (pobierz)
Istotne warunki umowy cz..3  (pobierz)
Formularz cenowy                     (pobierz.pdf) (pobierz.doc)
Formularz oferty z załącznikami (pobierz.pdf) (pobierz.doc)
Oświadczenia                            (pobierz.pdf)  (pobierz.doc)