Galerie

Drugi przetarg "Przebudowa dróg gminnych"

Ogłoszenie nr 559360-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.
Gmina Rozdrażew: Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                          (pobierz)  
SIWZ                                   (pobierz)
Załączniki nr 1-9                  (pobierz)
Kosztorysy ofertowe            (pobierz 1, 2)
Dokumentacja projektowa Rozdrażew (pobierz)
Dokumentacja projektowa Dzielice      (pobierz)