Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Zapytanie ofertowe