Galerie

Ogłoszenie przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych w 2019r.

Ogłoszenie nr 653105-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Ogłoszenie                       (pobierz)
SIWZ                                (pobierz)
oferta                               (pobierz)   
oświadczenia do oferty     (pobierz)
umowa                              (pobierz)
Potencjał techniczny         (pobierz)
Wykaz wykonanych usług (pobierz)
Wykaz podwykonawców    (pobierz)
Formularz  JEDZ               (pobierz)