Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert na zadanie Dzielicorelaksownia-zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach

Zapytanie ofertowe      (pobierz)
projekt umowy             (pobierz)
projekt budowlany       (pobierz)
przedmiar robót           (pobierz)
załączniki do zapytania    (pobierz)

wybór oferty