Ogłoszenie przetargu na dowóz uczniów do placówek oświatowych w 2020r.

Ogłoszenie nr 629294-N-2019 z dnia 2018-11-28 r.
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie                        (pobierz)
SIWZ                                 (pobierz)
oferta                                (pobierz)  
oświadczenia do oferty     (pobierz)
umowa                              (pobierz)
Potencjał techniczny         (pobierz)
Wykaz wykonanych usług (pobierz)
Wykaz podwykonawców    (pobierz)
Formularz  JEDZ               (pobierz)