Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy

Ogłoszenie nr 630604-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.
Gmina Rozdrażew: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w roku 2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie              (pobierz)
Specyfikacja            (pobierz)
Szczegółowy opis
zamówienia               (pobierz)
Załączniki                  (pobierz)
Formularz ofertowy   (pobierz)
Umowa                      (pobierz)
Oświadczenie o przynależności
do grupy kapitałowej (pobierz)
Wykaz instalacji        (pobierz) 
Mapa gminy              (pobierz)
Mapa Rozdrażewa    (pobierz)
Uchwały:
XI/74/2019                (pobierz)
XI/75/2019                (pobierz)