Galerie

Przetargi - rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie zamówienia na "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg w 2018r.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie pn.: „Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na
terenie gminy Rozdrażew w 2018r."

Czytaj więcej ...

Rozstrzygnięcie przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 04 grudnia 2017r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Czytaj więcej ...              

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu  na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Czytaj więcej ...

Wynik zamówienia na zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 27 października 2017r.  rozstrzygnięto zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki pn. ”Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie" 

Czytaj więcej ...

Wynik przetargu na modernizację budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 27 października 2017r.  rozstrzygnięto zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Modernizacja budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie”

Czytaj więcej ...

Wynik przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie - nowe osiedle

 Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje

Czytaj więcej ...

Wynik przetargu na przebudowę dróg

       Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że:

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę dróg gminnych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej ...

 

Wynik przetargu na dowóz uczniów z terenu gminy do szkół

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie, informuje, że w dniu 14 grudnia 2016r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do szkół
Czytaj więcej ...

Wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy

Wójt Gminy Rozdrażew, informuje, że w dniu 13 grudnia rozstrzygnięto zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.” Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej ....