Przetargi - rozstrzygnięcia

Informacja o wyborze oferty na remont świetlicy w miejscowości Wyki

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn. „Remont świetlicy  w miejscowości Wyki czyli miejsce nie tylko na wybryki"

Czytaj więcej ...

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice”

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 2 lipca 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi gminnej nr 764556  Rozdrażew- Dzielice”

Czytaj więcej ...

 

Rozstrzygnięcie przetargu na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 29 czerwca 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę dróg gminnych w 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021r.”
Czytaj więcej ...

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę remizy OSP w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 3 lutego 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „ Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) wraz z infrastrukturą techniczną  w  Rozdrażewie”
Czytaj więcej ...

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ulicy Dworcowej

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 1 lutego 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej”

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej”

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 22 stycznia 2021 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej”.

Czytaj więcej

Wybór instytucji prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w  Urzędzie Gminy"

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert na budowę budynku OSP (remizy) w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 18 stycznia dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) wraz z infrastrukturą techniczną w Rozdrażewie"
Czytaj więcej ...

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w 2021 r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 9 grudnia  2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK- u z terenu gminy Rozdrażew"
Czytaj więcej ...